Laboratuvar Sistemleri, Cihazları ve Sarf Malzemeleri

ACİL GÖZ VE BOY DUŞLARI

Acil Durum Duşları

Acil durum duşları, fabrika, laboratuar, kimya hane gibi yüksek kimyasal risk altındaki çalışma alanları ya da yüksek miktarda toz etkisi altında bulunan iş yerlerinde kullanılması zorunludur.
Göz yıkama istasyonu nedir?
Fabrika, laboratuar, hastane ve benzeri ortamlarda yapılan faaliyet sırasında göz sağlığına zarar veren her tür malzeme parçası, asit, alkali, kostik gibi maddelerin gözle teması ile oluşan tahriş, yanma ve yaralanmalarda veya tahta parçaları, metal çapakları, toz, kir gibi göze kaçan cisimlerden, gözün temizlenmesi için kullanılan su ile ilk müdahaleyi sağlayan yardım güvenlik malzemesidir. Şebeke suyu ile çalışır, hızlı ve bol su ile yıkama yaparak olası ağır hasarların önlenmesinde yardımcı olur.
Acil durum duşu nedir?
Fabrika, laboratuar, hastane ve benzeri ortamlarda yapılan faaliyet sırasında beden sağlığına zarar veren her tür asit, alkali, kostik gibi maddelerin vücut ile teması sırasında oluşan tahriş, yanma ve yaralanmalarda vücudun temizlenmesi için kullanılan ilk yardım güvenlik malzemesidir.
Şebeke suyu ile çalışır, hızlı ve bol su ile yıkama yaparak olası ağır hasarların önlenmesinde yardımcı olur.
Acil durum duşları veya göz yıkama istasyonları neden önemlidir?
Tehlikeli bir madde, özellikle de bir aşındırıcı maddeye maruz kaldıktan sonraki ilk 10–15 saniye, kritik öneme sahiptir. Hatta birkaç saniye içinde müdahale edilmez ise ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Acil durum duşları ve göz yıkama istasyonları, en yakın noktada işçilerin bu tehlikeli maddelerden temizlenmelerine imkân sağlar.
Kimyasal madde kazaları çok iyi mühendislik kontrolleri yapılan mekânlar da bile gerçekleşmektedir.
Sonuç olarak, kişisel koruyucu donanım (gözlük vb. ) kullanımı esastır fakat acil durum duşları ve göz yıkama istasyonları da kimyasallar ile oluşacak iş kazalarında etkileri en aza indirmek için gereklidir.
Duşlar, tek tek kurulabileceği gibi göz-boy duşu şeklinde kombine edilebilir.