Laboratuvar Sistemleri, Cihazları ve Sarf Malzemeleri

OTOKLAVLAR

Otoklav

Otoklav, yüksek sıcaklık ve basınç altında çeşitli laboratuvar ekipmanlarının (cam malzemeler, besiyerleri, atık malzemeleri) sterilizasyon işlemi için mutlaka kullanılması gereken bir laboratuvar cihazıdır.
Sterilizasyon, bir maddenin üzerinde veya içinde bulunan tüm mikroorganizmalardan arındırılma işlemidir. Bu işlem sonrasında tüm mikroorganizmalar öldürülmektedir. Bu işlemi hafif, orta ve ileri derecede sterilizasyon gibi ayırma durumu yoktur. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır.
Otoklav cihazı; ilaç, gıda, sağlık sektörü başta olmak üzere kimya, kozmetik ve üniversite (gıda- eczacılık, vb.) sektörlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Özel geliştirilmiş aplikasyonlarla birlikte cam endüstrisi ve ambalaj sektöründe de tercih edilmektedir.
Kimyada, bazı maddelerin kuvvetli basınç altında ne gibi tepkiler göstereceklerini incelemek için otoklav kullanılır. Otoklavlar aynı zamanda buharlaştırma, eritme ve birleştirme işlemleri için de kullanılır.