Laboratuvar Sistemleri, Cihazları ve Sarf Malzemeleri

PROTEİN TAYİN

Protein Tayini

Protein tayin cihazı Kjeldahl metoduna göre gıda ve besinlerdeki azot ve protein miktarının tespitinde kullanılmaktadır.Cihazda prensip olarak kullanılan Kjeldahl metodu 1800’lü yıllardan itibaren azot tespiti için kullanılan standart metodtur.Yöntem 3 adımdan oluşmaktadır.
Numunenin katalizör yardımı ile sülfürik asit içinde özümsenmesi ile azotun amonyağa dönüşmesi
Elde edilen amonyağın yakalama solüsyonu içine damıtılması
Standart çözelti titrasyonu ile amonyak miktarının tespiti.