Laboratuvar Sistemleri, Cihazları ve Sarf Malzemeleri

SPEKTROFOTOMETRELER

Spektrofotometre

Çözelti içindeki madde miktarını, çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından faydalanarak ölçülmesi işlemine fotometri, bu tip ölçümde kullanılan cihazlara da fotometre denir.
Analiz edilen örnek üzerine ışık demetinin bir kısmını filtreler kullanılarak ayıran ve gönderen aletler kolorimetre veya fotometre olarak adlandırılırken, yarıklar yada prizmalar aracılığıyla bu seçiciliği yapan aletler spektrofotometre olarak adlandırılır.